• search hit 3 of 3
Back to Result List

Serce czlowieka, Krakow (Vis-a-Vis Etiuda) 2015, 183 pp.

  • Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak >Ucieczka od wolności<, >Zapomniany język<, >Mieć i być<, >Patologia normalności<, Zdrowe społeczeństwo, Patologia normalności, Rewizja psychoanalizy czy właśnie Serce człowieka. W tej książce autor próbuje odpowiedziec na zasadnicze dla człowieka pytania: Co to jest dobro? Co to jest zło? Na ile człowiek zdolny jest do zła, na ile do dobra? Do jakiego stopnia zachowanie człowieka zdominowane jest przez instynkty, a do jakiego przez jego świadomość? I czy wreszcie słuszna czy nie jest teoria K. Lorenza o instynkcie zła. Oczywiście Fromm w swym optymistycznym przesłaniu uważa, że człowiek, mając choć krztynę odpowiedzialności, jest istotą, której serce ciąży ku dobru.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Erich Fromm
Publisher URL (printed edition):http://www.sklep.gildia.pl/literatura/290499-erich-fromm-serce-czlowieka
Translator:Robert Saciuk
Document Type:Books
Language:Polish
Year of first Publication:1964
Release Date:2016/09/29
Copyright holder (ebook):Fromm Estate
Format:to purchase via publisher
IdNo:1964a-054-pol
Serial Number:translation / Übersetzung
Writings by Erich Fromm by document type:Books / Bücher
Writings by Erich Fromm by kind of publication:Translation / Übersetzung
Licence (German):