Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen

Zbigniew Herbert - poeta między kulturami

  • Zbigniew Herbert - Dramatiker, Dichter, Essayist – wurde schon zu seinen Lebzeiten nicht nur in Polen, sondern auch im Ausland geschätzt, wovon die ihm verliehenen Preise in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch außerhalb Europas - in den Vereinigten Staaten und Israel - zeugen. Kennzeichnend für sein Wesen war eine Rastlosigkeit, die ihn zu zahlreichen Reisen und Auslandsaufenthalten trieb. Das Bild des Dichters entstand während der internationalen, dreitägigen Konferenz ZbigniewZbigniew Herbert - Dramatiker, Dichter, Essayist – wurde schon zu seinen Lebzeiten nicht nur in Polen, sondern auch im Ausland geschätzt, wovon die ihm verliehenen Preise in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch außerhalb Europas - in den Vereinigten Staaten und Israel - zeugen. Kennzeichnend für sein Wesen war eine Rastlosigkeit, die ihn zu zahlreichen Reisen und Auslandsaufenthalten trieb. Das Bild des Dichters entstand während der internationalen, dreitägigen Konferenz Zbigniew Herbert - Dichter zwischen den Kulturen im November 2019. Die Tagung hatte einen interdisziplinären Charakter und diente der Diskussion über die Wirkung von Herberts Dichtung auf das zeitgenössische Publikum sowie über die Rezeption seiner Texte.show moreshow less
  • Zbigniew Herbert – dramaturg, poeta, eseista, znany i ceniony na całym świecie, choć niełatwy dla tłumaczy i czytelników za granicą, o włos noblista… Osoba Zbigniewa Herberta jest powszechnie rozpoznawana. Już za życia doceniany był nie tylko we własnym kraju, ale też poza nim, o czym świadczą nagrody przyznane mu między innymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, jak również poza Europą – w Stanach Zjednoczonych czy Izraelu. Niemałą rolę odegrał tu niespokojny duch samego poety, który popychał goZbigniew Herbert – dramaturg, poeta, eseista, znany i ceniony na całym świecie, choć niełatwy dla tłumaczy i czytelników za granicą, o włos noblista… Osoba Zbigniewa Herberta jest powszechnie rozpoznawana. Już za życia doceniany był nie tylko we własnym kraju, ale też poza nim, o czym świadczą nagrody przyznane mu między innymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, jak również poza Europą – w Stanach Zjednoczonych czy Izraelu. Niemałą rolę odegrał tu niespokojny duch samego poety, który popychał go do licznych podróży i pobytów za granicą. Taki obraz poety wyłonił się podczas konferencji Zbigniew Herbert – poeta między kulturami w listopadzie 2019 roku, której celem była interdyscyplinarna i międzynarodowa dyskusja dotycząca recepcji poety w Polsce i za granicą. Niniejszy tom jest rezultatem trzydniowych dyskusji o znaczeniu i wpływie Herberta oraz jego poezji na współczesnych odbiorców.show moreshow less

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Ilona CzechowskaORCiD, Anna MałgorzewiczORCiD, Małgorzata Szajbel-KeckORCiD
URN:urn:nbn:de:kobv:521-opus4-11312
DOI:https://doi.org/10.23817/2021.zbherb
ISBN:978-83-7977-558-3
Publisher:ATUT / Neisse
Place of publication:Wrocław / Dresden
Editor:Anna Małgorzewicz, Małgorzata Szajbel-Keck, Ilona Czechowska
Document Type:Book
Language:German
Date of Publication (online):2021/01/20
Date of first Publication:2020/12/01
Publishing Institution:Europa-Universität Viadrina Frankfurt
Release Date:2021/04/28
Tag:Kultur; Literatur; Rezeption; Zbigniew Herbert; Übersetzung
GND Keyword:Zbigniew Herbert
Page Number:290
Institutes:Karl Dedecius Stiftung
Licence (German):License LogoCreative Commons - CC BY-ND 3.0 - Namensnennung-Keine Bearbeitung