• Treffer 60 von 134
Zurück zur Trefferliste

Wykrywanie wycieków gazu za pomocą bezzałogowych pojazdów powietrznych

Detection of gas leaks by unmanned aerial vehicles

  • Wyciek metanu (CH4) z infrastruktury takiej jak rurociągi czy zbiorniki magazynowe ma kluczowe znaczenie dla środowiska oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Obecnie, po okresie bezawaryjnej eksploatacji, można zaobserwować wzrost liczby incydentów spowodowanych nieszczelnościami rurociągów przesyłowych. W Polsce szczególnie problematyczne okazują się gazociągi, które powstały dekady temu. W tamtym czasie normy techniczne i przepisy budowlane były łagodniejsze niż obecnie obowiązujące. Integralność tych gazociągów jest trudna do skontrolowania, gdyż na etapie budowy nie zostały one przystosowane do badania tłokami pomiarowymi. Aby sprostać temu wyzwaniu, UDT poszukuje metod umożliwiających szybkie i niezawodne wykrywanie oraz lokalizowanie nieszczelności gazociągów na duże odległości.
  • Methane leakage (CH4) from infrastructure such as pipelines or storage tanks is crucial for the environment and poses a threat to the safety of people and property. Today, after a period of failure-free operation, an increase in the number of incidents caused by leaks in transmission pipelines can be observed. In Poland, gas pipelines created decades ago turn out to be particularly problematic. At that time, technical standards and building regulations were milder than those currently in force. The integrity of these pipelines is difficult to control, as they were not adapted for testing with measuring pigs at the construction stage. To meet this challenge, UDT is looking for methods to quickly and reliably detect and locate leaks in pipelines over long distances.

Volltext Dateien herunterladen

  • INSPEKTOR_2018_4.pdf
    pol

Metadaten exportieren

Weitere Dienste

Teilen auf Twitter Suche bei Google Scholar
Metadaten
Autoren/innen:M. Dzierliński, Patrick P. Neumann, Matthias Bartholmai
Persönliche Herausgeber/innen:Maciej Zagrobelny, Małgorzata Suś-Ryszkowska
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Polnisch
Titel des übergeordneten Werkes (Polnisch):Inspektor
Jahr der Erstveröffentlichung:2018
Organisationseinheit der BAM:8 Zerstörungsfreie Prüfung
8 Zerstörungsfreie Prüfung / 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren
Herausgeber (Institution):Urząd Dozoru Technicznego
Verlag:Urząd Dozoru Technicznego
Verlagsort:Warszawa, Polska
Jahrgang/Band:4
Erste Seite:19
Letzte Seite:21
DDC-Klassifikation:Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie
Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau
Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik
Freie Schlagwörter:Aerial robot; Mobile robot olfaction; Tomographic reconstruction of gas plumes; Tunable diode laser absorption Spectroscopy (TDLAS); UAV-REGAS
Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM:Infrastruktur
Infrastruktur / Transport und Lagerung von Gefahrstoffen und -gütern
Umwelt
Umwelt / Umweltschadstoffe
Analytical Sciences
Analytical Sciences / Sensorik
URL:https://www.udt.gov.pl/inspektor-on-line
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:18.12.2018
Referierte Publikation:Nein