• Treffer 10 von 13
Zurück zur Trefferliste

Potentials for sustainable cement and concrete technologies - Comparison between Africa and Europe

  • The fundamental knowledge about cement and concrete has made enormous progress over the last decades, and today it would be possible to find optimised sustainable concrete solutions tailored for every given boundary framework and raw material supply. However, this knowledge barely finds implementation into practice despite the urgent global need to minimise carbon emissions and energy consumption. A major reason is that most concrete developments were historically made in the northern hemisphere, where today over-regulations and stagnating market perspectives slow down innovation drive towards higher sustainability. In most African countries, however, sustainable building is simply an urgent real-life problem. The demand for building is enormous, Standard solutions are not an option, and the pool of innovative local raw materials and concrete concepts is enormous. The paper provides a comprehensive comparison between the boundary frameworks of Europe and Africa, and it is explained whyThe fundamental knowledge about cement and concrete has made enormous progress over the last decades, and today it would be possible to find optimised sustainable concrete solutions tailored for every given boundary framework and raw material supply. However, this knowledge barely finds implementation into practice despite the urgent global need to minimise carbon emissions and energy consumption. A major reason is that most concrete developments were historically made in the northern hemisphere, where today over-regulations and stagnating market perspectives slow down innovation drive towards higher sustainability. In most African countries, however, sustainable building is simply an urgent real-life problem. The demand for building is enormous, Standard solutions are not an option, and the pool of innovative local raw materials and concrete concepts is enormous. The paper provides a comprehensive comparison between the boundary frameworks of Europe and Africa, and it is explained why local African solutions shall be given priority over imported solutions. Examples of local African concrete solutions are given, and ideas for a rapid implementation are developed. Most of the potentially useful materials such as agricultural ashes, natural and calcined pozzolans, polysaccharides, etc. have not yet been subject to intensive research to date. Therefore, it is not unlikely to assume that with an open mind for non-Standard solutions, combined with creativity and particularly knowledge and awareness, the next generation of innovative and sustainable concretes will be developed and applied on the African continent. Therefore, the conclusion is that particularly the African continent provides the best starting position to develop better and more sustainable concrete solutions than anywhere else in the world. Hence, Africa can become a global pioneer in green cement and concrete technology with impact to the entire world.zeige mehrzeige weniger
  • Posljednih desetljeća načinjen je golem napredak u temeljnim znanjima o cementu i betonu. Danas bi bilo moguće naći rješenja za optimalni održivi beton primjeren svakom danom okviru i dobavi sirovina. Međutim, takvo znanje jedva da se primjenjuje u praksi unatoč hitnoj globalnoj potrebi smanjenja na najmanju mjeru emisija ugljika i potrošnje energije. Glavni je razlog što je većina razvoja u području betona tijekom povijesti načinjena u sjevernoj hemisferi gdje danas preregulacija i perspektiva stagnirajućeg tržišta usporavaju inovacije ka većoj održivosti. Međutim, u većini afričkih zemalja održiva gradnja jednostavno je hitni problem svakodnevice. Zahtjevi za gradnjom su golemi, obična rješenja nisu opcija, rezerve inovativnih lokalnih sirovina i mogućnosti primjene betona su golemi. U radu se daje sveobuhvatna usporedba graničnih okosnica Europe i Afrike, a objašnjeno je zašto se lokalnim afričkim rješenjima mora dati prioritet pred uvezenim rješenjima. Većina potencijalnoPosljednih desetljeća načinjen je golem napredak u temeljnim znanjima o cementu i betonu. Danas bi bilo moguće naći rješenja za optimalni održivi beton primjeren svakom danom okviru i dobavi sirovina. Međutim, takvo znanje jedva da se primjenjuje u praksi unatoč hitnoj globalnoj potrebi smanjenja na najmanju mjeru emisija ugljika i potrošnje energije. Glavni je razlog što je većina razvoja u području betona tijekom povijesti načinjena u sjevernoj hemisferi gdje danas preregulacija i perspektiva stagnirajućeg tržišta usporavaju inovacije ka većoj održivosti. Međutim, u većini afričkih zemalja održiva gradnja jednostavno je hitni problem svakodnevice. Zahtjevi za gradnjom su golemi, obična rješenja nisu opcija, rezerve inovativnih lokalnih sirovina i mogućnosti primjene betona su golemi. U radu se daje sveobuhvatna usporedba graničnih okosnica Europe i Afrike, a objašnjeno je zašto se lokalnim afričkim rješenjima mora dati prioritet pred uvezenim rješenjima. Većina potencijalno korisnih materijala kao što su pepeli iz poljoprivrede, prirodni i kalcinirani pucolani, polisaharidi itd. do danas nisu bili predmetom intenzivnih istraživanja. Stoga nije nevjerojatno pretpostaviti da će se Nova generacija inovativnih i održivih betona razviti i primijeniti na afričkom kontinentu uz otvorenost prema nestandardnim rješenjima i u kombinaciji s kreativnošću i posebno znanjem i sviješću. Stoga je zaključeno da naročito afrički kontinent osigurava najbolju početnu poziciju za razvoj boljih i održivijih betona nego bilo gdje u svijetu. Prema tome Afrika može postati svjetski pionir u tehnologiji zelenoga cementa i betona s utjecajem na cijeli svijet.zeige mehrzeige weniger

Volltext Dateien herunterladen

  • Proceedings of the CoMS_2017_Wolfram Schmidt_Africa.pdf
    eng

Metadaten exportieren

Weitere Dienste

Teilen auf Twitter Suche bei Google Scholar
Metadaten
Autoren/innen:Wolfram Schmidt
Persönliche Herausgeber/innen:Ivana Banjad Pecur, Ana Baricevic, Nina Stirmer, Dubravka Bjegovic
Dokumenttyp:Beitrag zu einem Tagungsband
Veröffentlichungsform:Graue Literatur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Proceedings of the 1st International Conference on Construction Materials for a Sustainable Future
Jahr der Erstveröffentlichung:2017
Organisationseinheit der BAM:7 Bauwerkssicherheit
7 Bauwerkssicherheit / 7.4 Baustofftechnologie
Herausgeber (Institution):University of Zagreb
Verlagsort:Zagreb, Croatia
Erste Seite:829
Letzte Seite:835
DDC-Klassifikation:Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau
Freie Schlagwörter:Admixtures; Africa; Carbon emissions; Cement; Concrete; Sustainability
Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM:Infrastruktur
Infrastruktur / Sicherheit und Lebensdauer von Bauwerken
Veranstaltung:1st International Conference on Construction Materials for a Sustainable Future
Veranstaltungsort:Zadar, Croatia
Beginndatum der Veranstaltung:19.4.2017
Enddatum der Veranstaltung:21.4.2017
ISBN:978-953-8168-04-8
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:14.07.2017
Referierte Publikation:Nein