Serce czlowieka, Krakow (Vis-a-Vis Etiuda) 2015, 183 pp.

  • Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego,Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak >Ucieczka od wolności<, >Zapomniany język<, >Mieć i być<, >Patologia normalności<, Zdrowe społeczeństwo, Patologia normalności, Rewizja psychoanalizy czy właśnie Serce człowieka. W tej książce autor próbuje odpowiedziec na zasadnicze dla człowieka pytania: Co to jest dobro? Co to jest zło? Na ile człowiek zdolny jest do zła, na ile do dobra? Do jakiego stopnia zachowanie człowieka zdominowane jest przez instynkty, a do jakiego przez jego świadomość? I czy wreszcie słuszna czy nie jest teoria K. Lorenza o instynkcie zła. Oczywiście Fromm w swym optymistycznym przesłaniu uważa, że człowiek, mając choć krztynę odpowiedzialności, jest istotą, której serce ciąży ku dobru.show moreshow less

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Erich Fromm
Publisher URL (printed edition):http://www.sklep.gildia.pl/literatura/290499-erich-fromm-serce-czlowieka
Translator:Robert Saciuk
Document Type:Books
Language:Polish
Year of first Publication:1964
Release Date:2016/09/29
Copyright holder (ebook):Fromm Estate
Format:to purchase via publisher
IdNo:1964a-054-pol
Serial Number:translation / Übersetzung
Writings by Erich Fromm by document type:Books / Bücher
Writings by Erich Fromm by kind of publication:Translation / Übersetzung
Licence (German):