• search hit 22 of 351
Back to Result List

Atheïstische religiositeit: Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel, Amsterdam (University Press) The Netherlands 2012, 254 pp..

  • Atheïsme en religiositeit lijken elkaars absolute tegenpolen. Filosoof Wim Van Moer stelt deze intuïtieve, ook onder atheïsten wijdverspreide overtuiging ter discussie. Deze analyse onthult dat de religieuze ervaring niet verbonden hoeft te zijn met een geloof in een bovennatuurlijke entiteit of realiteit. Geïnspireerd door Leo Apostel en in de voetsporen van William James en Erich Fromm, betoogt de auteur dat deze tegenstrijdigheid, zelfs binnen een radicaal atheïstisch vertoog, niet automatisch geldig is. Van Moer staaft deze stelling met een meeslepende fenomenologische analyse van de religieuze ervaring, die uitmondt in een theoretisch model waarmee hij religieuze ervaringen binnen een atheïstische context kan onderzoeken. [Taken from Publisher’s Website: http://nl.aup.nl/books/9789089644626-atheistische-religiositeit.html]

Download full text files

  • Moer_W_van_2012.pdf

    File not available?

        (You will be redirectet to a request-form. You will need the IdNo there.)
    deu

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Wim van Moer
Document Type:Books
Language:Dutch
Year of first Publication:2014
Release Date:2015/12/14
Format:PDF-file upon request / PDF-Datei auf Anfrage
IdNo:Moer_W_van_2012
Writings about Erich Fromm (Secondary Literature):Books / Bücher
Erich Fromm's Library and Erich Fromm Archive:Books / Bücher
Licence (German):